Generalforsamlingen er ejerforeningens højeste myndighed og hvert år aflægger formanden sine beretning og der bliver også skrevet referat heraf. Under denne sektion kan man læse de seneste års beretninger og referater, så her er en kærkommen mulighed til at se hvad der foregår i vores bebyggelse.

Både beretning og referat vil efterhånden ligge til download i pdf-format.