Klubben har møde i billardstuen i kælderen under opgang 11 hver torsdag kl. 19:30. Mød op eller henvend dig hos:
Formand Tommy Kolding, Mellemengen 9, 3. th.
Telefon 24 76 37 59
Kasserer Kurt Nielsen, Mellemengen 8, 2. tv.
Telefon 24 85 09 98