Udlån af værktøj finder sted hos viceværten i dennes kontortid. Viceværtens fritid skal respekteres, dvs. udlån foretages kun i viceværtens normale kontortid, se menuen “Kontakt”
For slagboremaskine betales 30 kr. for leje i 3 dage til dækning af udgifter til bor.

Afleveres maskinen ikke til den aftalte tid, pålægges ny lejeafgift.

Rensesplit og swupper, udlånes gratis.

Anden form for værktøj udlånes ikke.