Ordensregler

Antal personer og åbningstider
På grund af størrelsen kan højst 2 personer benytte rummet af gangen.
Der er åbent alle dage i tidsrummet 06:30- 21:30.
Musik skal begrænses i ydertimerne.
Hvem har adgang
Motionsrummet må kun benyttes af beboere i Mellemengen, som har betalt for en nøgle. Man må kun i begrænset omfang have en gæst med.
Børn under 16 år har kun adgang i følgeskab med en person, der er fyldt 18 år.

16- og 17-årige må ikke have en gæst med.

Brug af redskaber

Hvis redskaber eller andet går i stykker kontaktes et af motionsklubbens bestyrelsesmedlemmer snarest muligt.

Vi forventer, at du passer rigtig godt på vores nye ting og at du vil være med til at holde rummet i pæn stand. Du skal rydde op efter dig. Har du svedt? Tør op efter dig!Det er strengt forbudt at flytte rundt på maskinerne.

Rygning og alkohol
Rygning og alkoholindtagelse må ikke forekomme i dette rum, ligesom det heller ikke er tilladt andre steder i svømmehallen.

Overtrædelse af regler

Ved misligholdelse af disse regler vil man få et erstatningskrav og/eller blive udelukket fra at bruge motionsrummet.

Kontaktpersoner

Motionsklubben
v. Dorte Beyer Nielsen, Mellemengen 14, tlf. 2014 0616

v. Annette Pollas, Mellemengen 14 2. th., tlf. 6126 9895