Aflevering af almindeligt husholdningsaffald

Alt almindeligt husholdningsaffald lægges i de opstillede affaldsstativer foran opgangene. Det omfatter biologisk nedbrydeligt affald, f.eks. madrester, frugt- og grøntrester, bleer m.v., samt restaffald, f.eks. mælkekartoner, brugt emballage m.v., der presses sammen inden det lægges i affaldsposen. Vådt affald skal pakkes ekstra godt ind, for at undgå gennemblødning af affaldssækkene.

Aflevering af papkasser, glas, aviser mv.

Papkasser, vaskepulverkartoner, tomme pizza bakker, kattegrus, hø/halm, aviser mv. , samt flasker og glas må ikke lægges i restaffaldsstativet, men skal bæres ned og anbringes i de respektive containere.

Ejerforeningen, og dermed de enkelte beboere, sparer store beløb ved at benytte containerne så meget og så korrekt som muligt.

Det er meget vigtigt at der i den grønne container kun kommer det affald, der fremgår af “Containeroversigt” for grøn container. Skal vi først til at betale for en sortering af affaldet i denne container, kan det ikke længere svare sig for os at have den.

Affald der kan afleveres i den mørkegrønne skibscontainer
Eneste former for storskrald eller farligt affald, der kan afleveres i den store mørkegrønne skibscontainer er
  • Elektronikaffald (f.eks. fjernsyn, computere m.m.). Der findes særlige trådbure til dette affald.
  • Spande med rester af vandbaseret maling. Der findes en særlig container til dette affald
  • Øvrige malingrester og miljøfarligt affald (olie, kemikalier m.m.). Der findes et antal hylder til dette
  • Kasseret stentøj, porcelæn mv. Kan ligeledes afleveres på hylderne.
  • Batterier. Der findes en særlig spand til dette
Affald der skal afleveres på genbrugspladsen, Vandtårnsvej 2
Alt andet affald, herunder følgende typer, skal afleveres på genbrugspladsen, Vandtårnsvej 2, Kokkedal
  • Byggeaffald, f.eks. fliserester, køkkenelementer, døre, bordplader m.v.
  • Kasserede autodele, f.eks. hjul/dæk, sæder, ruder, m.v.
  • Jern- og metalgenstande, f.eks. barnevogne, cykler, vaskemaskiner m.m.
  • Møbler, gulvtæpper, springmadrasser mv.
  • Køleskabe og frysere
Trailer til transport til sådanne typer affald kan lånes hos ejerforeningen ved henvendelse til viceværten.