Ejerforeningen har tegnet følgende forsikringer:

Erhvervsforsikring (løsøreforsikring)

Forsikringen dækker ejerforeningens løsøre (inventar, maskiner m.v.) i fælleslokaler, kontor og øvrige opbevaringsrum for brandskade, indbrud og vandskade.

Bygningsforsikring

Forsikringen dækker bygningsbrand, anden bygningsbeskadigelse, husejeransvar, bestyrelsesansvar, glas (vinduer), sanitet, angreb af svamp eller insekter, huslejetab, restværdi, løsøre (delvist, ellers dækning via erhvervsforsikringen), og skader i de skjulte rør- og vandinstallationer.

Lovpligtig arbejdsskadeforsikring

Forsikringen omfatter arbejdsskader og erhvervssygdomme hos ejerforeningens ansatte.

Ejendomsforsikringen

Forsikringen dækker ikke skader som følge af manglende vedligeholdelse, f.eks. langsomt sivende vand fra synlige radiatorventiler m.v., svamp i træværk som følge af manglende opmaling (vedligeholdelse), vandskade ved manglende vedligeholdelse af gummifugen i badeværelset (især omkring brusekabinen).

Husk at checke fugerne i badeværelset

Det er således vigtigt, at alle beboere i egen interesse med jævne mellemrum efterser bl.a. fugerne i badeværelset. Ved manglende vedligeholdelse af fugerne, er der risiko for erstatningskrav fra din underbo/nabo, såfremt der trænger vand ind i underboens/naboens lejlighed.

Check dine privatforsikringer

Husk i øvrigt at gennemgå dine private forsikringer. Såfremt du har glas- og kummeforsikring i den nuværende familie- eller indboforsikring, kan du afmelde denne og måske spare penge. Ejerforeningen har som nævnt tegnet glas- og kummeforsikring, jfr. vedtægterne.

Ejerforeningens forsikring dækker ikke punkterede ruder

Har du spørgsmål vedr. forsikringen, så kontakt det bestyrelsesmedlem, der har ansvar for forsikringer, se menupunktet “Kontakt”. Den enkelte beboer må ikke selv rette henvendelse til forsikringsselskabet.