Henvendelse til ejerforeningen fra virksomheder, myndigheder mv. bedes ske til
Ejerforeningen Nordhøjparken
Mellemengen 11
2980 Kokkedal

eller bestyrelsen@mellemengen.dk
Henvendelse vedr. ejerlejlighedsforespørgsler, lejekontrakter, forsikringer  og tinglysning af ejerpant  bedes dog ske til foreningens administrator (se nedenfor).

Ejerforeningens Bestyrelse

Formand

Dorte Beyer Nielsen, Mellemengen 14, 1.th.
Telefon 2014 0616

Næstformand

Toni Strande, Mellemengen 20, 1.tv.
Telefon 26604007

Bestyrelsesmedlem

Annette B. Spliid, Mellemengen 1, st.th.
Telefon 2141 3758

Bestyrelsesmedlem

Naglan Alp, Mellemengen 7, 2.th.
Telefon 40117734

Bestyrelsesmedlem

Dorte Larsen, Mellemengen 1, st.th.
Telefon 2829 2431

Bestyrelsen kan træffes hver onsdag mellem kl. 18.30 og 19.00, enten på kontoret under opgang 11 eller på tlf. 4914 1544.
Bestyrelsen kan også træffes pr. e-mail bestyrelsen@mellemengen.dk
Postkasse til bestyrelse og administrator findes i opgang 11.

Viceværterne

Vicevært Michael Lønborg
Vicevært Niels Grandal
Viceværterne kan træffes på kontoret i kælderen under opgang 15,
mandag til fredag kl. 07:00 – 07:15 samt
mandag kl. 14.30 – 15.00
Tlf. nr. 4914 1544
E-mail: vicevaert@mellemengen.dk

Ejerforeningens administrator

Grethe Hervard, Stumpedyssevej 24, 2970 Hørsholm
Telefon 4817 7399

Træffes bedst mellem kl. 10:00 og 16:00

Selskabslokalets tilsynsførende

Dorte Beyer Nielsen, Mellemengen 14, 1.th., tlf. 2014 0616

Efter leje og rengøring afleveres nøglerne i ejerforeningens postkasse i opgang nr. 11.