Ordensregler

Kun medlemmer af ejerforeningen kan leje lokalet
Selskabslokalerne kan kun lejes af ejerforeningens medlemmer og kun til eget brug. Ved bestilling kan legitimation kræves forevist. Nøglerne til selskabslokalerne må ikke fjernes fra Nordhøjparkens område.
Leje af lokalet gælder for 24 timer
Lejemålet gælder normalt for en 24 timers periode fra kl. 06:00 den pågældende dag til kl. 06:00 den efterfølgende dag. Andre aftaler kan aftales individuelt, hvis lejerne kan blive enige.
Booking foretages onsdage i bestyrelseskontoret i åbningstiden (18:30-19:00).

Betaling

Senest 2 onsdage før lokalerne skal benyttes, skal leje­målet bekræftes ved betaling af leje og depositum. For leje mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag betales kr. 1.200 i depositum og kr. 300 i leje, i alt kr. 1.500. For leje fredag, lørdag og søndag samt på alle helligdage betales kr. 1.200 i depositum og kr. 800 i leje, i alt kr. 2.000.

Lokalet udlejes ikke på følgende dage

Lokalet udlejes ikke den 24. december og den 31. december.

Afbestillingsgebyr

Såfremt lejemålet ikke afbestilles senest 8 dage inden reserverede dato, forbeholder bestyrelsen sig ret til at tilbageholde kr. 100,- som afbestillingsgebyr.

Musik og støj

Musik og støjende adfærd skal neddæmpes fra kl. 01:00, således at det ikke er til gene for de omkringboende, dog fra kl. 23:00 fra mandag til torsdag. Efter kl. 03:00 skal lokalerne være forladt af gæsterne og rengjort til kl. 06:00, hvis ikke andet er aftalt med bestyrelse eller andre lejere.

Borddækning

Bordene skal have plastikunderlag, såfremt der anvendes kulørte papirsduge.

Rengøring

Til rengøring af selskabslokalerne findes rengøringshjælpemidler i depottoilettet. Gulvene skal støvsuges og vaskes. Hvis lokalerne, heriblandt køkken – hvor køleskab og ovn skal rengøres – toiletter, depotrum, bar, borde og stole, ikke er tilstrækkelige rengjorte ved afleveringen, vil ekstra rengøring blive udført for lejerens regning.

Madrester lægges i plastposer og lægges i affaldssækkene ved opgangsdørene, mens øvrigt affald kommes i plast- eller papirsække og lægges i containeren. Flasker smides i flaskecontaineren. Plast- og papirsække findes i skabet til venstre for opvaskemaskinen.

Tilbageholdelse af depositum

Ved beskadigelse af lokaler eller inventar tilbageholdes depositum til dækning af istandsættelse og nyt inventar. Hvis beløbet til istandsætning overstiger det deponerede beløb, skal det resterende beløb indbetales til ejerforeningen senest 8 dage efter skadens udbedring.

Endvidere er det FORBUDT at urinere i buske og lignende på området, der er toiletter til formålet. Hvis dette bliver observeret vil bestyrelsen kunne give sanktioner i form af tilbageholdt depositum eller udelukkelse fra at leje lokalet i en given periode. I øvrige tilfælde får lejer depositum retur ved henvendelse i bestyrelsens kontortid.

Øvrige regler

Ituslået service efterlades på køkkenbordet.

Kun det fastopstillede musikanlæg til afspilning af cd og kassettebånd må benyttes. Anvendelse af musikinstrumenter, andet musikudstyr og “levende musik” er ikke tilladt.

Personbiler og varevogne må kun køre på flisearealerne eller på brandvejen efter særlige aftale med viceværten eller bestyrelsen.

Henstillinger fra viceværten eller bestyrelsen skal ubetinget følges.