Bestyrelsen sender 3-4 gange om året nyhedsbreve ud til almén information for beboerne i bebyggelsen. Det er god læsning og her er chancen for at få indblik i hvilke ting som bestyrelsen arbejder med. Nyhedsbrevet udkommer såvel på hjemmesiden som i papirudgave.


NYHEDSBREV JANUAR 2021

INDEHOLDER BL.A INFOMATION OM:

  • NYE VARMTVANDSBEHOLDERE
  • NYT INTERNET
  • NY AFFALDSORDNING
  • NY OMGANG MED ALTANVINDUER
  • NYT BESTYRELSESMEDLEM

Kære alle nye som gamle beboere – velkommen til et nyt år i Mellemengen.

Når jeg starter med det `nye` er det fordi, der i det seneste år er flyttet rigtig mange nye ind i vores bebyggelse og vi har ikke kunnet være så synlige og træfbare i bestyrelsen.

Til gengæld er det mit indtryk, at de fleste som flytter ind, når at komme forbi vores viceværter Michael og Niels. Hvor de får en lille velkomst informationsfolder – fremfor alt en henvisning til at få læst vores husorden.

Overordnet er det gået smidigt og jeg er personlig positiv over, hvor gnidningsfrit det er gået, med mange flere hjemme i lejlighederne og flere børn, som ikke har kunne komme afsted.

Begrænsninger har der jo være en del af og jeg vil, når nu forårssolen lyser og varmer gerne appellere til at fælles legeområder – primært bliver til ophold for børn – og helst her fra bebyggelsen.

Vil man sidde ud og spise bør det gøres væk fra legepladsen. Jeg forventer at når samfundet åbner igen, bliver det gradvist men stadigvæk med forsamlings begrænsninger, formentlig på max 10 personer, som det var i sommers – hvilket hurtigt nås på legepladsen!

Svømmehal og motion bliver ikke åbnet, før der åbnes op ude i samfundet.

Selskabslokalerne kan ikke lånes til mere end det, aktuelt givne lovpligtige antal i en forsamling – bestyrelseslokalet er derfor lukket indtil det skønnes sikkert, at mødes igen face-to-face.

Derfor er bestyrelsen kun at træffe på mail: bestyrelsen@mellemengen.dk vi svarer så hurtigt vi kan, eller man kan ringe ved akut behov for hjælp. Se listen i opgangen.

Vi har flere større arbejdsopgaver som skal gøres henover forår og sommer.

Først og fremmest vil der blive en del opgravning mellem blokkene, begyndende her i slut januar. Vi skal have lagt nye fjernvarmerør, i forbindelse med udskiftningen af vores varmtvandsbeholdere. Vi ændrer vores varmecentral, som er under nr. 15 ved siden af viceværterne, til at blive 4 små enheder til hvor blok.

NY VARMECENTRAL

Det er en anlægsudgift 2,2 millioner, som vi havde budgetteret med skulle ske over 4 år- men fordi det samlet set vil være billigst at gøre det nu, på en gang, så gør vi det på denne måde. Det bliver en stor udgift i år. Vi har likvide midler nok.

Når løsningen kommer her før en GF, er det alene fordi Norfors alligevel er i området, herved får vi fjernvarmerørene billigere.

Vi har en 10 års vedligeholdelsesplan, med opstart af udskiftning af varmtvandsbeholdere i 2021.

Vi mener ikke vi kan forsvare at udsætte denne beslutning. Da vi ikke er sikre på, at vi kan afholde GF til april, så beslutningen skulle derfor tages nu.

Mere information om selve byggearbejde samt tidsramme mv. Vil komme senere.

NYT INTERNET

Vi har indgået en aftale med bolignet, om levering og udnyttelsen af vores bredbånd til max hastighed 1000 mb ind og ud. En enhedspris på 149 kr. eller en gratis adgang til 2 mb ind og ud. Alle får en åben kanal gratis, der skulle være internet nok til lige at kunne læse mails og ordne e-post og offentlig information. Altså ikke film og billedfiler mv.

Vedr. ændrede priser på Yousee’s grundpakke, har det intet med denne aftale at gøre.

Vi har været nødt til at lave en 2 årig aftale med yousee, om at de fortsat leverer tv på vores net. Yousee forsvarer deres prisforhøjelse med 117%, med at vi har haft kunstige lave priser og at grundpakkerne har fået flere kanaler!

NYE ALTANVINDUER

Der er pt. 9 mailadresser opskrevet på den listen, som vi har haft hængende i bestyrelseslokalet.

Hvis der skal leveres vinduer og profil indsatser i dette forår, er det nu der skal være en opsamling af interesserede.

Det er dog ikke en bestyrelses opgave, at organisere, foranstalte kontakter og sørge for byggetilladelsen.

Så derfor bliver en af jer, nød til selv at overtage kontakten til firmaet som leverer de rigtige vinduer.

Jeg har fået kontakt til det firma som leverer vinduerne, der er ca. 8-10 ugers levering, jeg har fået priserne som de ser ud nu .

Lukninger.: Priser udregnet ved levering af 10 stk. samlet:

Bredde 2500 mm pris 19.300 kr. incl. Moms 24.125,00 kr.

Bredde 3100 mm pris 22.430 kr. incl. Moms 28.037,50 kr.

Bredde 3700 mm pris 25.000 kr. incl. Moms 31.250,00 kr.

Bredde 4100 mm pris 28.100 kr. incl. Moms 35.125,00 kr.

Så skal I have vinduer, så henvend jer til bestyrelsen på mail, så hjælper jeg gerne med at få sat gang i processen.

NY SKRALDEORDNING

Det går rimeligt pænt med sorteringen, dog er enkelte ikke så gode til at dele pap og plastik fra hinanden.

Flamingo kasser og plader og små flamingostykker, stabilisere skal smides ud i den store grønne til småt brændbart.

Div. mad og mælke- og juicekartoner skal stadigvæk i restaffald, ligesom pizzabakker (skal helst være opblødte – så de ikke skære i posen).

NYT BESTYRELSESMEDLEM

Der er udskiftning i bestyrelsen, da kasser Pia Borgbjerg, er fraflyttet bebyggelsen.

I stedet er suppleant Svend Thygesen indtrådt, som menig medlem. En ny kasser vælges næste gang vi kan afholde GF.

Det var vist alt for nu

Bestyrelsen – Mellemengen