Bestyrelsen sender 3-4 gange om året nyhedsbreve ud til almén information for beboerne i bebyggelsen. Det er god læsning og her er chancen for at få indblik i hvilke ting som bestyrelsen arbejder med. Nyhedsbrevet udkommer såvel på hjemmesiden som i papirudgave.


Nyhedsbrev Mellemengen september/oktober 2019

Efteråret går på held, det er snart længe siden det var sommer, der har været rigtig meget udskiftning i beboersammensætningen, hen over sommeren. Det er blev rigtig nemt at sælge og købe en lejlighed i vores bebyggelse.

Grundlæggende har sommeren bare passet sig selv, viceværterne har haft nr. 2 sommer sammen og det ser ud til at der er fundet en fornuftig rytme i pasningen af vores fællesarealer mm. Når man flytter ind i vores bebyggelse , skal man henvende sig til viceværterne for at lavet sit navneskilt, det har de fleste fået gjort, et par stykker mangler desværre endnu.

Når man møder vores viceværter, får man også en velkomsthilsen med opmærksomhed på, at vi har en husorden som skal holdes. Udlejer man sin lejlighed ville det være et fint træk, hvis man lige gav sine lejere besked om det samme ; Altså få et nyt skilt og at man er forpligtet til at følge husorden.

Generalforsamlingen i år havde flere punkter omkring parkeringsproblemerne på især østsiden ( nr. 11-20 ) . Over sommeren har det glædeligvis været et langt mindre problem at finde plads, og der har været få uhensigtsmæssige parkeringer, men nu begynder der at være lukket ved 21 tiden , så er du senere hjemme, vil vi virkelig meget gerne bede om, at man finder en Parkeringsplads på vestparkeringen ( nr 1-10).

Gennem årene har der været en del problemer med, at man ikke har affaldsorteret som vi har anvist. Især har der længe været for mange aviser , skotøjsæsker , flasker og store frugtkasser og pizzabakker i de brune papirsposer. MEEEEN nu starter der en ny æra… kommunen har pålagt os at finde løsninger på hvordan vi fremover, fra foråret 2020, kan affaldssortere, i ​bioaffald, plastik, metal,glas, pap og papir ! Vi arbejder på et par løsninger, som er mindst mulig grimme men praktisk at arbejde med osv.

I januar måned bliver blok 1 -2 – 3 og 4… indkaldt til hvert sit møde, hvor vi afstemmer den løsning vi har arbejdet på ,samtidig vil man få mulighed for at se en sikkerhedsdør som Danlook gerne vil sælge, hvis man føler det er nødvendigt.

Hensigten med de her husmøder vil også være, at se på de øvrige behov man har, og det vil være for alle så også lejere kan føle sig inkluderet og få en chance til at lære bestyrelsen at kende.

3   arrangementer for alle

September har traditionen tro budt på en fælles arbejdsdag, hvor 10 personer i alt trodsede en dårlig vejrudsigt og fik plantet en del blomster i sneglen, og gjort ekstra rent i køkkenet . Tak til jer der kom- det er altid super hyggeligt, man kan undre sig over at flere ikke trænger sig på 🙂

Første søndag i advent, 1 december, vil vi tænde juletræet med et udendørs arrangement for små og stor nisser.

Vi afholder nytårskur for alle den første søndag, 5. januar, i det nye år 2020 . Her serverer vi en gang varm mad en øl eller sodavand .

Arbejder udført

Grillpladsen er flyttet.

Gule opstregninger ved de steder man ikke må parkere

Vi har skiftet rengøringsselskab for 1 år siden – vi beholder dem .

Ting vi arbejder med som vil involvere jer alle

Et nyt hoppedyr

Geniale løsninger til at få stoppet indtrængen af vand i kælderen under nr 6 og ved indgangen til svømmehallen. Det komme nok til at betyde nye opgravninger og nye dræn / pumper, for vi har ikke fået styr på det endnu. Vi har følt os nødsaget til at spørge en dræn ingeniør om hjælp som i samarbejdet med vores lokale kloakmester vil finde ud af hvor vandet kommer fra.

En bedre hjemmeside.

Kodning af nøglebrikken til svømmehallen så man også kan bruge den til adgang til motionslokalerne.

Affaldsøer.

Fremtidig løsning på el-opladningspladser.

Alt i alt er det efterhånden blevet de små ting i hverdagen, som at holde gang i forsyningerne ,vand strøm og varme og holde svømmehallen funktionsdygtig samt passet det grønne der beskæftiger os. Bestyrelsen arbejder ud fra et årshjul . Vi har lavet et udvidet års – måned – hv 2 uge -1 ugeshjul som viceværterne styrer efter i dagligdagen . Er der noget du synes vi overser eller kan gøre anderledes, måske smartere er vi altid modtagelige for input. skriv en mail bestyrelsen@mellemengen.dk eller læg et brev i postkassen.

Småbeskeder og informationer vil fremover blive hængt op om nødvendigt og div. her og nu informationer lagt på FB

Fortsat godt efterår

mvh Bestyrelsen v. Nordhøjparken Mellemengen